O FIRMIE

Akan Instal jest firmą świadczącą usługi w szerokim zakresie budownictwa inżynierii sanitarnej. Realizujemy między innymi takie inwestycje jak:
 

 • budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej

 • budowa sieci i przyłączy wodociągowych

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia, separatory, osadniki

 • bezodpływowe zbiorniki na ścieki, budowa i likwidacja, przelewy, zbiorniki retencyjne

 • drenaże opaskowe, osuszające, rozsączające

 • budowa przepustów drogowych

 • przepompownie, kanalizacja tłoczna, podciśnieniowa

 • usuwanie awarii, konserwacja i remonty na sieciach i przyłączach sanitarnych

 • budowa oczyszczalni ścieków
   

Oferujemy kompleksowe wykonanie usługi, doradztwo, odbiory, sporządzanie dokumentacji po-wykonawczej, geodezja, etc.

Wieloletnie doświadczenie w branży sanitarnej oraz zdobyte kwalifikacje przekładją się na solidność wykonania i zadowolenie kontrahentów.

Działamy na terenie Wrocławia i województwa Dolnośląskiego.

888 315 130

K a n a l i z a c j a

W o d o c i ą g i

I n ż y n i e r i a     S a n i t a r n a

  KONTAKT >
  KONTAKT >

   

   

   

  888 315 130